Estrògens i menopausa


Utilització dels estrògens


El cos humà, produeix hormones, per controlar les funcions d'alguns òrgans. L'estrogen, és una hormona que juga un paper fonamental, en la funció reproductora de la dona. Afecta a la fertilitat, al cicle menstrual, i als canvis que es produeixen en la pubertat. La manca d'estrogen, és la culpable d'alguns dels símptomes de la menopausa, quan els cicles menstruals finalitzen.

A més d'ésser produïda pel cos humà, aquesta hormona, pot també aconseguir-se de forma sintètica. Aquest altre tipus d'estrogen, s'utilitza per alleugerir alguns dels canvis que es produeixen durant la menopausa. El coneixement del paper que juga l'estrogen en el procés reproductor femení, fa entendre de quina manera, pot afectar al teu cos. Aquest article, et servirà com a base, per a posteriors consultes amb el teu metge.


Estrogen i procés reproductor


Els ovaris, son dos òrgans interns petits, situats a cada costat de l'abdomen de la dona, que comencen a produir estrògens en la pubertat. L'estrogen, ajuda a l'endometri, la capa que recobreix interiorment la matriu, a que maduri. La progesterona, una altra hormona produïda pels ovaris, causa uns canvis en el revestiment de l'úter, que té com a conseqüència la menstruació.


Que succeeix en la menopausa


Disminució dels nivells d'estrogen

La quantitat d'estrogen produïda pels ovaris comença a disminuir, entre els 45-50 anys, en moltes dones. Aquest fet que no és notori per a la majoria de les dones, continua durant alguns anys. Un fet que no és gaire corrent, és l'aparició d'una menopausa precoç, en dones de menys de 40 anys.

A mesura que una dona es va fent gran, s'incrementa la disminució en els nivells d'estrogen. Aquest fet dóna com a resultat una irregularitat en les menstruacions, fins que aquestes desapareixen. En diem menopausa a la fase normal de la vida que té lloc quan una dona no presenta més menstruacions.

Quan en una intervenció quirúrgica, s'han extirpat els ovaris a una dona, el nivell d'estrogen disminuirà, però en aquest cas, d'una forma brusca. Aquesta manca sobtada d'estrogen, pot donar lloc a símptomes severs de menopausa.

Símptomes de la menopausa

La menopausa va acompanyada de certs canvis físics, i d'una sèrie de símptomes característics.

El símptoma més freqüent de la menopausa són les sudoracions. També anomenades "fogots". Prop del 75% de les dones pateixen aquestes sudoracions durant la menopausa. Una sudoració no és rés més que una sensació sobtada de calor que recorre tot el cos. Pot haver-hi a més de sudoració un envermelliment de la pell. Sovint això suc.ceeix a la nit, trencant el son. Quan es presenten aquestes sudoracions, ho faran de manera intermitent durant uns quants anys.

Un altre canvi que es dóna en la menopausa, és la sequedat vaginal. La pèrdua d'humitat vaginal, és deguda a la reducció en els nivells d'estrogen. També la vagina experimenta un minsament en el seu recobriment, cosa que es tradueix en una pèrdua de flexibilitat, i en unes relacions sexuals, moltes vegades, poc cómodes o fins i tot doloroses.

Un altre dels efectes que és produït per la disminució en els nivells d'estrogen en la menopausa, és l'osteoporosi. Anomenem osteoporosi, a la pèrdua de massa òssia. En la menopausa, l'os va perdent calç lentament, fet que té com a conseqüència l'augment en la seva fragilitat. El resultat és la facilitat de fractures en les dones d'edat avançada. Així mateix, també és corrent que tingui lloc una curvatura de la columna vertebral, que cada vegada és menys capaç de suportar el pes del propi cos, degut a l'afebliment dels ossos que la formen. Les dones de pell clara i de constitució prima tenen un risc més elevat de patir osteoporosi. Altres coses que poden augmentar el risc d'osteoporosi són la baixa ingesta de calç, la manca d'exercici, l'alcohol i el tabac.

També es poden donar alguns canvis emocionals en la menopausa. La dona pot estar excessivament nerviosa, malhumorada, cansada o deprimida. Aquests sentiments estan lligats als canvis en els seus nivells hormonals i als símptomes físics que els acompanyen. El canvi en el seu estil de vida, o bé, les nits d'insomni degudes a les sudoracions nocturnes, serien les culpables dels símptomes emocionals.


Teràpia substitutiva amb estrogen


Introduirem una teràpia substitutiva amb estrogen sintètic, a fi de millorar els canvis de la menopausa, quan aquesta hormona deixa de ser produïda pel propi cos. Aquesta teràpia no és eficaç en la millora dels simptomes produïts bàsicament per l'envelliment, sinó solament en els que tenen com a causa principal la caiguda de l'estrogen.

Motius per utilitzar estrogen de substitució.

La decisió de començar una teràpia de substitució amb estrogen, dependrà de la història mèdica de la dona, dels símptomes i dels riscos en la pèrdua de massa òssia. No totes les dones menopàusiques necessiten aquesta teràpia.

Els avantatges d'aquesta teràpia de substitució són la disminució o fins i tot desaparició, tant amb intensitat com en quantitat de les sudoracions. També pot alleugerir la sequedat vaginal, i la sensació d'incomoditat que l'acompanya. Els estrògens, donats temporalment després de la menopausa, podran ajudar a alentir la pèrdua de massa òssia.

Com s'utilitza l'estrogen.

La quantitat d'estrogen necessari per a reduir o prevenir els símptomes de la menopausa varien en cada persona. El tractament pot durar només uns quants anys, o allargar-se. S'utilitzarà una teràpia de llarg termini quan es precisa l'estrogen per a protegir-se de l'osteoporosi. En finalitzar la teràpia, la pèrdua de massa òssia comença de nou.

L'estrogen pot prendres en forma de píndola, en crema o lubrificant en la vagina, o be com a "pegat" sobre la pell. En el cas de necessitar prendre estrogen, el vostre metge us explicarà la millor manera per vosaltres. Per evitar alguns dels riscos que comporten la utilització d'estrògens, es sol donar conjuntament amb progesterona.

Riscos i efectes secundaris

Com moltes medicacions, els estrògens comporten algun risc. En el cas d'administrar-se de forma exclusiva, pot estar lligat a l'aparició de càncer d'endometri, i aquest risc augmentarà proporcionalment a les dosis elevades i als anys de tractament. Aquesta és la raó per la que a part de donar la dosi més baixa possible que sigui efectiva, s'afegeix una forma sintètica de la progesterona. Pot ajudar a la prevenció del càncer endometrial, subministrar progesterona juntament amb els estrògens. El fet és que les dones tractades ambdues hormones, tindran un risc més baix de càncer endometrial.

Prop d'un 10% de les dones sota teràpia substitutiva amb estrògens, tenen efectes secundaris. En aquest punt podem incloure: inflamació mamària, fàstics, infeccions vaginals, mal de cap, elevació de la tensió arterial, retenció de líquids i augment de pes. En el cas de prendre estrogens i progesterona es poden tenir algunes pèrdues de sang vaginal, de forma periòdica.

Contraposem beneficis i riscos

Els beneficis i riscos d'una teràpia a llarg termini amb estrògens, s'ha de valorar pel metge en cada pacient individualment. Podríem dir que una teràpia amb estrògens a llarg termini, té menys riscos i afegir que ajuda a la prevenció de l'osteoporosi.

Actualment alguns doctors creuen que els estrògens també ajuden a prevenir les malalties del cor, les quals solen augmentar en la menopausa.

Les dones amb tractament d'estrògens, han de seguir amb molta cura les instruccions que el seu metge els hi hagi donat, i s'han de visitar regularment, explicant qualsevol pèrdua que apareixi de forma irregular. Les revisions de les dones que utilitzen estrògens seran completes, i pot decidir-se la necessitat de prendre una mostra d'endometri per observar, en microscopi, quins són els canvis que es produeixen.

No per tothom

Les dones amb historial de càncer mamari o endometrial no poden fer una teràpia substitutiva amb estrògens, i han d'utilitzar altres mètodes per millorar els símptomes de la menopausa. Tampoc han d'utilitzar estrògens, les dones amb embòlies sanguínies, o les que pateixen una malaltia hepàtica.

No totes les dones consideraran superiors els beneficis que els riscos, en la teràpia substitutiva amb estrògens. Fer una dieta equilibrada, amb la suficient ingestió de calç, practicar l'exercici adequat, i no fumar, pot disminuir la pèrdua de massa òssia. La majoria de les dones necessitaran un suplement de calç, a fi de prevenir l'osteoporosi. Utilitzarem un lubrificant vaginal per sol.lucionar la sequedat vaginal en la menopausa. Hi han altres medicacions alternatives per millorar els símptomes lligats als estrògens en la menopausa. Discuteix-los amb el teu metge.

Finalment...

En el cas que necessitis utilitzar estrògens, o que n'estiguis prenent, parla amb el teu metge de les combinacions hormonals i les dosis. Com amb qualsevol medicació, la teràpia substitutiva amb estrògens, anirà millor per unes que per altres, i pot ser que funcioni millor per a tu en un moment de la teva vida que en un altre.

Solament sospesant els beneficis i els riscos de la utilització d'estrògens, tu juntament amb el teu metge, podràs decidir que n'és el millor.


Tornar als documents